BEDRIJFSONTWIKKELING

Met onze passie en kennis van het buitengebied kunnen wij u voorzien van goed advies. Wij weten wat er speelt en begrijpen de diverse sectoren in het buitengebied. Met onze ruime kennis en ervaring zijn wij in staat om samen met u een gedegen bedrijfsontwikkelingsplan op te stellen. Wij kunnen samen met u kijken naar wat er mogelijk is op uw locatie. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, vergunningen en bestemmingsplannen.
Onze adviseurs begeleiden u graag bij de bedrijfsopzet en alle noodzakelijke procedures om te komen tot een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Aan de hand van ons stappenplan kan het traject volledig doorlopen worden:

 • Inventariseren wensen;
 • Mogelijkheden onderzoek;
 • Ontwerp (3D);
 • Investeringsraming;
 • Bestemmingsplan;
 • Vergunningen;
 • Bestek;
 • Uitvoeringstekeningen;
 • Aanbesteding;
 • Bouwbegeleiding;
 • Oplevering.

Wilt u weten hoe wij dat doen? Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak!