GEITEN EN SCHAPEN

De geitenhouderij heeft een bijzondere positie in  het buitengebied. De sector wordt gezien als grondgebonden intensieve veehouderij. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De discussie rondom de humane gezondheid in de nabijheid van veehouderijen maakt dat een aantal gemeenten kritisch is bij het verlenen van vergunningen.

Wij kennen de markt, kennen de wet- en regelgeving en weten of er mogelijkheden zijn, en zo ja hoe deze mogelijkheden op uw locatie kunnen worden benut.

GEERT VAN DEN EIJNDE

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur Wet- en Regelgeving

GEERT VAN DEN EIJNDE

Bel met +31 (0) 493 59 75 00