KIPPEN

Met onze ruime kennis en ervaring in de diverse pluimveehouderijtakken zijn wij in staat om samen met u een bedrijfsontwikkelingsplan op te stellen. Het blijft daarbij niet beperkt tot de keuze voor het juiste houderijsysteem, alle aspecten komen aan de orde.

GEERT VAN DEN EIJNDE

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur Wet- en Regelgeving

GEERT VAN DEN EIJNDE

Bel met +31 (0) 493 59 75 00