TUIN- EN AKKERBOUW

De tuinbouw is een zeer brede, maar ook zeker een innovatieve tak binnen de landbouw in Nederland. Op dit moment is deze sector zich steeds verder aan het door ontwikkelen. Zo zijn er  ontwikkelingen op het gebied van onder andere innovatieve teeltsystemen, dubbeldoelgebruik door middel van zonnepanelen boven de teelt, het zuiveren van water met mest- en gifstoffen en het gebruik van alternatieve energiebronnen via aardwarmte of grondwater. Veel tuinders willen zelf hun (tijdelijk) personeel kunnen huisvesten, omdat dit voordelen oplevert voor zowel de tuinder als het personeel.

Ons doel is om samen met tuinders een gedegen bedrijfsontwikkelingsplan op te stellen, wat aansluit bij de wensen van de tuinder en de huidige wet- en regelgeving.

STIJN DE CROM

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur | Directie

STIJN DE CROM

Bel met +31 (0) 493 59 75 00