VARKENS

Bij het houden van varkens komen tegenwoordig veel aspecten aan bod. Zo moeten er vaak verschillende onderzoeken gedaan worden bij een vergunningsaanvraag. Het effect van geur, stikstof en  geluid moet worden getoetst op de woningen en de natuur rondom de locatie. Verder is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in wat de mogelijkheden zijn op uw locatie volgens de wet- en regelgeving.

In de varkenshouderij worden vaak luchtwassers toegepast om de ammoniak-, geur- en fijnstofemissie te reduceren. Samen met u kijken we graag naar wat de beste optie is voor uw stal en uw omgeving!

COR DE VOS

UW ADVISEUR

Sr. Adviseur | Directie

COR DE VOS

Bel met +31 (0) 493 59 75 00