DEADLINE BRABANTSE VEEHOUDERS

Dit artikel is geplaatst op 01-09-2023

  Vrijdag 25 augustus hebben de coalitiepartijen, VVD, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant bekend gemaakt dat er een onderhandelingsakkoord bereikt is. Na overleg met hun achterban zijn ze het eens geworden over een nieuw bestuursakkoord 2023 – 2027 ‘Samen maken we Brabant’ wat een...
Meer over
DEADLINE BRABANTSE VEEHOUDERS

SUBSIDIE GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

Dit artikel is geplaatst op 28-08-2023

In de periode 1 september 2023 09:00 uur tot en met 29 september 2023 17:00 uur is de aanvraag subsidie geïntegreerde gewasbescherming opengesteld. Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest bij geïntegreerde gewasbes...
Meer over
SUBSIDIE GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

HET BELANG VAN ACTUELE MILIEUTEKENINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING(EN)

Dit artikel is geplaatst op 17-08-2023

Milieutekeningen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de aanvragen voor milieuvergunningen. Tegenwoordig dient de tekening ook als basis voor diverse onderzoeken zoals een geuronderzoek en een akoestisch onderzoek. Met een goede, en met name complete, milieutekening kunnen ondernemers en diens...
Meer over
HET BELANG VAN ACTUELE MILIEUTEKENINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING(EN)

REKENPROGRAMMA VOOR DE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VEEHOUDERIJLOCATIES (LBV en LBV+)

Dit artikel is geplaatst op 14-06-2023

Op maandag 12 juni 2023 is de AERIUS Check online gekomen. Met dit rekenprogramma kunnen ondernemers inzicht krijgen of ze tot de zogenoemde piekbelasters behoren en mee kunnen doen aan de LBV of LBV+ regeling. Landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren kunnen via het...
Meer over
REKENPROGRAMMA VOOR DE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VEEHOUDERIJLOCATIES (LBV en LBV+)

GEVOLGEN TIJDELIJKE STILLEGGING VERGUNNINGVERLENING WET NATUURBESCHERMING IN BRABANT

Dit artikel is geplaatst op 15-05-2023

De resultaten van de natuurdoelanalyses voor Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil is komen te liggen. ...
Meer over
GEVOLGEN TIJDELIJKE STILLEGGING VERGUNNINGVERLENING WET NATUURBESCHERMING IN BRABANT

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Dit artikel is geplaatst op 11-05-2023

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken de provincie en haar partners aan het verbeteren van de condities in de zone direct rondom 17 natuurgebieden, waaronder ook de 14 Natura 2000-gebieden in Brabant. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders...
Meer over
GEBIEDSGERICHTE AANPAK

HERONTWIKKELING LOCATIE BIJ DEELNAME BEËINDIGINGSREGELINGEN

Dit artikel is geplaatst op 20-04-2023

De landelijke overheid heeft twee beëindigingsregelingen aangekondigd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de piekbelastersregeling (LBV+). Waar eerder werd aangekondigd dat deze regelingen in april dit jaar zouden verschijnen, is het nu de vraag of dit gehaald gaat wor...
Meer over
HERONTWIKKELING LOCATIE BIJ DEELNAME BEËINDIGINGSREGELINGEN

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Dit artikel is geplaatst op 31-03-2023

In 2023 komen er zeer veel veranderingen op agrariërs af ten aanzien van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Per 31 december 2022 zijn de betalingsrechten komen te vervallen. Daarvoor is er een basispremie per hectare landbouwgrond in de plaats gekomen. Om de basispremie te ontvangen moet u voldo...
Meer over
GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

SPREKERS BIJEENKOMST ‘HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)’

Dit artikel is geplaatst op 13-03-2023

Inmiddels is er volop animo voor deelname aan de bijeenkomst ‘Herontwikkeling van uw locatie (kansen met stikstof)’. Om deze reden hebben we besloten om dezelfde lezingen ook in de middag te verzorgen. Hiermee wordt de groep wat overzichtelijker en is er meer ruimte voor vragen. Het programma vo...
Meer over
SPREKERS BIJEENKOMST ‘HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)’

UITNODIGING BIJEENKOMST HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)

Dit artikel is geplaatst op 15-02-2023

Er staan een aantal zaken voor de deur die vragen om de juiste strategie in de bedrijfsvoering. Vragen die mogelijk ook bij u spelen: Wat is mijn toekomst plan en welke mogelijkheden heb ik? Maak ik gebruik van de komende regelingen zoals de (Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij) LBV of de (...
Meer over
UITNODIGING BIJEENKOMST HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)

NIEUW DIRECTIELID GELING STALBOUW ADVIESGROEP

Dit artikel is geplaatst op 03-02-2023

Geling Stalbouw Adviesgroep stelt u een nieuw directielid voor. Met ingang van 1 januari 2023 is de heer Stijn de Crom toegetreden als directielid van Geling Stalbouw Adviesgroep. Stijn is voor veel klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL geen onbekende want hij zet zich al meer dan 15 jaar in voor...
Meer over
NIEUW DIRECTIELID GELING STALBOUW ADVIESGROEP

MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

Dit artikel is geplaatst op 16-01-2023

De provincie Noord-Brabant heeft met de laatste regelwijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de Ruimte-voor-Ruimte regeling uit 2001 en is een samenvoeging met de ‘oude’ rood-voor-groen regeling...
Meer over
MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Dit artikel is geplaatst op 14-12-2022

HET BELANG VAN GOEDE TEKENINGEN Alle projecten beginnen met een idee van de initiatiefnemer. Dit idee heeft vaak een aanleiding, zoals willen groeien, aanpassen of aan de hand van een controle die een initiatiefnemer heeft gehad. We beginnen vaak met een schets, of aantekeningen op de tekeningen beh...
Meer over
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

Dit artikel is geplaatst op 23-11-2022

De Raad van State heeft op 7 september van dit jaar een uitspraak gedaan waarbij de natuurvergunning van drie veehouders onderuit is gehaald. In deze uitspraak is de werking van twee emissiearme stalsystemen (A1.13 en A1.28) in twijfel getrokken. Nadien is op 12 oktober jl. ook het stalsysteem A1.23...
Meer over
EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

Dit artikel is geplaatst op 08-11-2022

Vorige week woensdag is weer een belangrijke uitspraak gedaan in het stikstofdossier. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. In deze nieuwsbrief willen wij voor u op een rijtje zetten wat de uitspraak precies inhoudt en wat dit betekent voor uw project. A...
Meer over
BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

Dit artikel is geplaatst op 04-11-2022

Binnen de aanvraag omgevingsvergunning worden steeds vaker toelichtingen, onderbouwingen, onderzoeken en rapportages gevraagd. Binnen Geling Stalbouw Adviesgroep werken de specialisten van G&O consult deze onderzoeken voor u uit . G&O Consult verzorgt onder andere geur (zowel voor- als achte...
Meer over
MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

Dit artikel is geplaatst op 30-09-2022

In onze vorige nieuwsbrief hebben we kort stilgestaan bij de routekaart van 19 juli 2022  voor stalaanpassingen Noord-Brabant 2024. De inkt is nog niet droog wanneer op 7 september jl. de uitspraak volgt van de Raad van State over de emissiefactor voor melkveehouderijen met stalsystemen van het typ...
Meer over
VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

EEN UITDAGENDE TOEKOMST

Dit artikel is geplaatst op 06-09-2022

Veel veehouders raken langzamerhand het spoor een beetje bijster. Diverse rapporten verschijnen waarbij het ene rapport het tegendeel van het andere rapport concludeert. De overheid reageert op deze rapportages en de politieke kleur van een partij bepaald daarbij welk rapport nu “de waarheid” we...
Meer over
EEN UITDAGENDE TOEKOMST

NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

This is sample excerpt
Meer over
NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

STIKSTOFPLANNEN KABINET

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

Het zal niemand ontgaan zijn dat het kabinet haar stikstofplannen bekend heeft gemaakt en dat de gevolgen voor vooral de landbouwsector groot zullen zijn. Gelet op de grote haast die de regering heeft, is het de vraag in welke mate het beleid nog af te remmen en bij te stellen is. Dat dit nagestreef...
Meer over
STIKSTOFPLANNEN KABINET