WIJZIGINGEN GLB AANVRAAG TIJDIG DOORGEVEN

Dit artikel is geplaatst op 09-07-2024

Binnen de eco-regeling bent u verplicht om uw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat u wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO. Geen eco-activiteiten toevoegen na GO-periode Na de indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) mag u geen eco-activiteiten toevoegen. Ook mag...
Meer over
WIJZIGINGEN GLB AANVRAAG TIJDIG DOORGEVEN

SPUITZONE EN GEBIEDSONTWIKKELING, HOE ZIT DAT?

Dit artikel is geplaatst op 04-07-2024

Over zogenaamde ‘spuitzones’ bestaan geen wettelijke bepalingen over de minimale afstand tussen spuitzones en woningen (en tuinen) oftewel de ‘spuitvrije zone’. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt mag de gemeenteraad een algemeen belang toekennen aan de volksgezondheid. In ...
Meer over
SPUITZONE EN GEBIEDSONTWIKKELING, HOE ZIT DAT?

GEEN OPSCHUIVING REDUCTIEPERCENTAGE RUNDVEE STALLEN NOORD-BRABANT

Dit artikel is geplaatst op 17-06-2024

De provincie Noord-Brabant heeft weliswaar de deadline voor stalaanpassingen voor diercategorie 100, 101 en 102 opgeschoven naar 1 januari 2026, echter is de tabel voor het reductiepercentage niet opgeschoven. Dit komt er in de praktijk op neer dat bij een aanvraag voor 1 juli 2024 een hogere emissi...
Meer over
GEEN OPSCHUIVING REDUCTIEPERCENTAGE RUNDVEE STALLEN NOORD-BRABANT

VRAAG SUBSIDIE ‘BEHOUD GRASLAND’ AAN VANAF 15 JULI

Dit artikel is geplaatst op 10-06-2024

De aanvraagperiode voor de subsidie ‘Behoud grasland areaal’ is verschoven. U kunt deze nu aanvragen van 15 juli t/m 26 augustus. Doelgroep De subsidie is bedoeld voor derogatiebedrijven. En voor bedrijven die geen derogatie meer kunnen aanvragen, omdat alle percelen in een gebied liggen waarvoo...
Meer over
VRAAG SUBSIDIE ‘BEHOUD GRASLAND’ AAN VANAF 15 JULI

VESTIGINGSSTEUN JONGE LANDBOUWER

Dit artikel is geplaatst op 10-06-2024

Bent u jonge landbouwer? Dan zult u vrijwel zeker gehoord hebben van de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. Deze kunt u vanaf 3 juni aanvragen. Uiteraard moet uw wel aan de voorwaarden voldoen. Doel en doelgroep De Vestigingssteun is bedoeld voor als u, als jonge landbouwer, een bedrijf geheel ...
Meer over
VESTIGINGSSTEUN JONGE LANDBOUWER

GEEN RANGSCHIKKING NODIG VOOR DE LBV-REGELING

Dit artikel is geplaatst op 24-05-2024

Voor veehouderijen die zich hebben aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) was het tot nu toe onzeker of ze ook werkelijk mee konden doen aan de regeling. Door verruiming van het budget worden de aanvragen niet meer gerangschikt en is er voldoende subsidie beschi...
Meer over
GEEN RANGSCHIKKING NODIG VOOR DE LBV-REGELING

HET ROER OM MET JE STALLEN?!

Dit artikel is geplaatst op 16-05-2024

Het buitengebied veranderd. Mede ingegeven door politieke maatregelen, is het een steeds vaker voorkomende noodzakelijkheid als ondernemer om ook ontwikkelingen buiten eigen activiteiten te onderzoeken en te overwegen. Enkele jaren geleden kwam een recreatieondernemer, met de vraag om in een klein b...
Meer over
HET ROER OM MET JE STALLEN?!

OPSCHUIVEN DEADLINE VOOR STALAANPASSING?

Dit artikel is geplaatst op 08-05-2024

Eerder op 1 september 2023 berichtte wij u over het beleid van de Provincie Noord Brabant. Dat Provinciale Staten een lijn hebben ingezet tot vermindering van de stikstofuitstoot en één van de onderdelen hierbij de ‘stallen-deadline’ is. Het gaat hierbij om de verplichte vervanging van huisves...
Meer over
OPSCHUIVEN DEADLINE VOOR STALAANPASSING?

OPEN BEDRIJVEN DAG ZONDAG 2 JUNI

Dit artikel is geplaatst op 06-05-2024

In de eerste week van juni staat bedrijvigheid en ondernemerschap binnen de gehele gemeente Gemert-Bakel volop in de schijnwerpers! Dit met een aantal events waarbij iedereen de unieke kans krijgt om een kijkje te nemen achter de deuren van een grote diversiteit aan bedrijven. De week van ondernemen...
Meer over
OPEN BEDRIJVEN DAG ZONDAG 2 JUNI

MEER BUDGET LBV(-PLUS)

Dit artikel is geplaatst op 12-04-2024

Meer budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. Het budget voor deze subsidies is verhoogd met bijna € 1,45 miljard. Ook is de aanvraagperiode voor Lbv-plus verlengd tot en met 20 december 2024. De Europese Commissie heeft dit goedgekeurd op maandag 8 ap...
Meer over
MEER BUDGET LBV(-PLUS)

RAAD VAN STATE GEEFT DUIDELIJKHEID OVER HANDHAVING PAS-MELDERS

Dit artikel is geplaatst op 05-04-2024

PAS-melders zijn de bedrijven die onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan vanwege stikstofuitstoot onder een bepaalde drempelwaarde op Natura 2000-gebieden. Toentertijd was het niet mogelijk om een vergunning te krijgen, zolang de stikstofeffecte...
Meer over
RAAD VAN STATE GEEFT DUIDELIJKHEID OVER HANDHAVING PAS-MELDERS

VERGUNNINGENVERLENING WEER OPGANG!

Dit artikel is geplaatst op 07-03-2024

Omdat van overheidswege wordt aangegeven dat de natuur onder druk staat, merken wij bij Geling Advies dagelijks dat vergunningsaanvragen waarin stikstof emissie een onderdeel is of kan zijn stil liggen of moeilijk opgang komen. Met name sinds de Raad van State uitspraken op 7 september 2022 (2021069...
Meer over
VERGUNNINGENVERLENING WEER OPGANG!

INLOOPDAG 5 MAART

Dit artikel is geplaatst op 31-01-2024

Verandering, dat is altijd spannend. Na jaren van uitstel is de Omgevingswet eindelijk in werking getreden. Heeft deze verandering invloed op uw locatie? Schrijf u in voor onze inloopdag en wij kijken met u mee! Op dinsdag 5 maart organiseren wij een inloopdag om samen met u de gevolgen van de inwer...
Meer over
INLOOPDAG 5 MAART

MEER BUDGET, VERLENGING LBV-PLUS TERMIJN EN NIEUWE BEËINDIGINGSREGELING

Dit artikel is geplaatst op 30-01-2024

In deze nieuwsbrief gaan we kort in op de aankondigingen van minister Van der Wal inzake de diverse regelingen. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Natuur en Stikstof, Van der Wal, haar visie voor de aanpak van de piekbelasters en wat haar plannen zijn voor komend jaar. U heef...
Meer over
MEER BUDGET, VERLENGING LBV-PLUS TERMIJN EN NIEUWE BEËINDIGINGSREGELING

WIJZIGINGEN GLB EN MESTWETGEVING 2024

Dit artikel is geplaatst op 17-01-2024

In deze nieuwbrief gaan we kort in op wijzigingen en aandachtspunten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mestwetgeving in 2024. Bufferstroken droge sloten Droge sloten zijn sloten die altijd droog staan en worden vanaf 2024 formeel niet meer gezien als waterloop. Langs een droge sloot ...
Meer over
WIJZIGINGEN GLB EN MESTWETGEVING 2024

DE NIEUWE OMGEVINGSWET IN EEN NOTENDOP, WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Dit artikel is geplaatst op 16-01-2024

  Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit is één van de grootste wetswijzigingen sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. Deze nieuwe wet is een bundeling en vereenvoudiging van regels voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven, oftewel de fysieke leefomge...
Meer over
DE NIEUWE OMGEVINGSWET IN EEN NOTENDOP, WAT BETEKENT DIT VOOR U?

INLOOPDAG; HEEFT DE OMGEVINGSWET GEVOLGEN VOOR U?

Dit artikel is geplaatst op 19-12-2023

Zet in je agenda! In de laatste week van februari 2024 organiseren wij een inloopdag. Waarvoor? Om te kijken of er met de omzetting naar het omgevingsplan geen wijzigingen zijn in de bouw- en gebruiksmogelijkheden van uw gronden. Ook kan er kort gekeken worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn ...
Meer over
INLOOPDAG; HEEFT DE OMGEVINGSWET GEVOLGEN VOOR U?

UITBETALING GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 2023

Dit artikel is geplaatst op 04-12-2023

Iedere landbouwer die zich in het voorjaar heeft aangemeld voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), heeft tot en met 30 november de tijd gehad de subsidie definitief aan te vragen. De laatste dagen is er alleen onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van de subsidie. In deze...
Meer over
UITBETALING GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 2023

DEADLINE LBV AANVRAGEN

Dit artikel is geplaatst op 22-11-2023

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) aanmeldingstermijn loopt op 1 december 2023 af, hierna zal aanmelden daardoor niet meer mogelijk zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen, die overwegen te stoppen met...
Meer over
DEADLINE LBV AANVRAGEN

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Dit artikel is geplaatst op 10-11-2023

Vanaf 1 januari treedt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet regelt dat er meer toezicht en controle zal zijn tijdens het bouwproject. De bedoeling is dat door deze wet er meer toezicht en controle is tijdens de bouw en dat er minder fouten gemaakt zullen worden tijdens...
Meer over
WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

NUT VAN EEN GRONDGEBRUIK QUICKSCAN

Dit artikel is geplaatst op 23-10-2023

Naast agrarisch gebruik wordt grond in Nederland in toenemende mate gevraagd voor onder andere woningbouwplannen, wegen en natuurontwikkeling. Door ook toenemende mate aan overheidsregels is het voor de resterende landbouwgrond niet zondermeer duidelijk hoe deze nog gebruikt kan worden en wat er op ...
Meer over
NUT VAN EEN GRONDGEBRUIK QUICKSCAN

DEELNAME RUNDVEE & MECHANISATIE VAKDAGEN GORINCHEM 2023

Dit artikel is geplaatst op 25-09-2023

  RMV is hét platform waar de hele rundveesector samenkomt om elkaar te ontmoeten, te inspireren en kennis te delen. Bij RMV vind je een breed scala aan producten, diensten en innovaties die je helpen jouw bedrijf toekomstbestendig te maken. RMV biedt jou de uitgelezen kans om in contact te ko...
Meer over
DEELNAME RUNDVEE & MECHANISATIE VAKDAGEN GORINCHEM 2023

DEADLINE BRABANTSE VEEHOUDERS

Dit artikel is geplaatst op 01-09-2023

  Vrijdag 25 augustus hebben de coalitiepartijen, VVD, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant bekend gemaakt dat er een onderhandelingsakkoord bereikt is. Na overleg met hun achterban zijn ze het eens geworden over een nieuw bestuursakkoord 2023 – 2027 ‘Samen maken we Brabant’ wat een...
Meer over
DEADLINE BRABANTSE VEEHOUDERS

SUBSIDIE GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

Dit artikel is geplaatst op 28-08-2023

In de periode 1 september 2023 09:00 uur tot en met 29 september 2023 17:00 uur is de aanvraag subsidie geïntegreerde gewasbescherming opengesteld. Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest bij geïntegreerde gewasbes...
Meer over
SUBSIDIE GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

HET BELANG VAN ACTUELE MILIEUTEKENINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING(EN)

Dit artikel is geplaatst op 17-08-2023

Milieutekeningen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de aanvragen voor milieuvergunningen. Tegenwoordig dient de tekening ook als basis voor diverse onderzoeken zoals een geuronderzoek en een akoestisch onderzoek. Met een goede, en met name complete, milieutekening kunnen ondernemers en diens...
Meer over
HET BELANG VAN ACTUELE MILIEUTEKENINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING(EN)

REKENPROGRAMMA VOOR DE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VEEHOUDERIJLOCATIES (LBV en LBV+)

Dit artikel is geplaatst op 14-06-2023

Op maandag 12 juni 2023 is de AERIUS Check online gekomen. Met dit rekenprogramma kunnen ondernemers inzicht krijgen of ze tot de zogenoemde piekbelasters behoren en mee kunnen doen aan de LBV of LBV+ regeling. Landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren kunnen via het...
Meer over
REKENPROGRAMMA VOOR DE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VEEHOUDERIJLOCATIES (LBV en LBV+)

GEVOLGEN TIJDELIJKE STILLEGGING VERGUNNINGVERLENING WET NATUURBESCHERMING IN BRABANT

Dit artikel is geplaatst op 15-05-2023

De resultaten van de natuurdoelanalyses voor Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil is komen te liggen. ...
Meer over
GEVOLGEN TIJDELIJKE STILLEGGING VERGUNNINGVERLENING WET NATUURBESCHERMING IN BRABANT

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Dit artikel is geplaatst op 11-05-2023

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken de provincie en haar partners aan het verbeteren van de condities in de zone direct rondom 17 natuurgebieden, waaronder ook de 14 Natura 2000-gebieden in Brabant. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders...
Meer over
GEBIEDSGERICHTE AANPAK

HERONTWIKKELING LOCATIE BIJ DEELNAME BEËINDIGINGSREGELINGEN

Dit artikel is geplaatst op 20-04-2023

De landelijke overheid heeft twee beëindigingsregelingen aangekondigd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de piekbelastersregeling (LBV+). Waar eerder werd aangekondigd dat deze regelingen in april dit jaar zouden verschijnen, is het nu de vraag of dit gehaald gaat wor...
Meer over
HERONTWIKKELING LOCATIE BIJ DEELNAME BEËINDIGINGSREGELINGEN

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Dit artikel is geplaatst op 31-03-2023

In 2023 komen er zeer veel veranderingen op agrariërs af ten aanzien van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Per 31 december 2022 zijn de betalingsrechten komen te vervallen. Daarvoor is er een basispremie per hectare landbouwgrond in de plaats gekomen. Om de basispremie te ontvangen moet u voldo...
Meer over
GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

SPREKERS BIJEENKOMST ‘HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)’

Dit artikel is geplaatst op 13-03-2023

Inmiddels is er volop animo voor deelname aan de bijeenkomst ‘Herontwikkeling van uw locatie (kansen met stikstof)’. Om deze reden hebben we besloten om dezelfde lezingen ook in de middag te verzorgen. Hiermee wordt de groep wat overzichtelijker en is er meer ruimte voor vragen. Het programma vo...
Meer over
SPREKERS BIJEENKOMST ‘HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)’

UITNODIGING BIJEENKOMST HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)

Dit artikel is geplaatst op 15-02-2023

Er staan een aantal zaken voor de deur die vragen om de juiste strategie in de bedrijfsvoering. Vragen die mogelijk ook bij u spelen: Wat is mijn toekomst plan en welke mogelijkheden heb ik? Maak ik gebruik van de komende regelingen zoals de (Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij) LBV of de (...
Meer over
UITNODIGING BIJEENKOMST HERONTWIKKELING VAN UW LOCATIE (KANSEN MET STIKSTOF)

NIEUW DIRECTIELID GELING STALBOUW ADVIESGROEP

Dit artikel is geplaatst op 03-02-2023

Geling Stalbouw Adviesgroep stelt u een nieuw directielid voor. Met ingang van 1 januari 2023 is de heer Stijn de Crom toegetreden als directielid van Geling Stalbouw Adviesgroep. Stijn is voor veel klanten van Geling Advies en Stalbouw.NL geen onbekende want hij zet zich al meer dan 15 jaar in voor...
Meer over
NIEUW DIRECTIELID GELING STALBOUW ADVIESGROEP

MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

Dit artikel is geplaatst op 16-01-2023

De provincie Noord-Brabant heeft met de laatste regelwijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de Ruimte-voor-Ruimte regeling uit 2001 en is een samenvoeging met de ‘oude’ rood-voor-groen regeling...
Meer over
MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Dit artikel is geplaatst op 14-12-2022

HET BELANG VAN GOEDE TEKENINGEN Alle projecten beginnen met een idee van de initiatiefnemer. Dit idee heeft vaak een aanleiding, zoals willen groeien, aanpassen of aan de hand van een controle die een initiatiefnemer heeft gehad. We beginnen vaak met een schets, of aantekeningen op de tekeningen beh...
Meer over
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

Dit artikel is geplaatst op 23-11-2022

De Raad van State heeft op 7 september van dit jaar een uitspraak gedaan waarbij de natuurvergunning van drie veehouders onderuit is gehaald. In deze uitspraak is de werking van twee emissiearme stalsystemen (A1.13 en A1.28) in twijfel getrokken. Nadien is op 12 oktober jl. ook het stalsysteem A1.23...
Meer over
EMISSIEARME STALSYSTEMEN IN DE MELKVEEHOUDERIJ

BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

Dit artikel is geplaatst op 08-11-2022

Vorige week woensdag is weer een belangrijke uitspraak gedaan in het stikstofdossier. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. In deze nieuwsbrief willen wij voor u op een rijtje zetten wat de uitspraak precies inhoudt en wat dit betekent voor uw project. A...
Meer over
BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

Dit artikel is geplaatst op 04-11-2022

Binnen de aanvraag omgevingsvergunning worden steeds vaker toelichtingen, onderbouwingen, onderzoeken en rapportages gevraagd. Binnen Geling Stalbouw Adviesgroep werken de specialisten van G&O consult deze onderzoeken voor u uit . G&O Consult verzorgt onder andere geur (zowel voor- als achte...
Meer over
MILIEUONDERZOEKEN (ON)ZINVOL?

VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

Dit artikel is geplaatst op 30-09-2022

In onze vorige nieuwsbrief hebben we kort stilgestaan bij de routekaart van 19 juli 2022  voor stalaanpassingen Noord-Brabant 2024. De inkt is nog niet droog wanneer op 7 september jl. de uitspraak volgt van de Raad van State over de emissiefactor voor melkveehouderijen met stalsystemen van het typ...
Meer over
VEEHOUDER IN BRABANT ANNO JANUARI 2024, WAT DAN NU AL TE DOEN?

EEN UITDAGENDE TOEKOMST

Dit artikel is geplaatst op 06-09-2022

Veel veehouders raken langzamerhand het spoor een beetje bijster. Diverse rapporten verschijnen waarbij het ene rapport het tegendeel van het andere rapport concludeert. De overheid reageert op deze rapportages en de politieke kleur van een partij bepaald daarbij welk rapport nu “de waarheid” we...
Meer over
EEN UITDAGENDE TOEKOMST

NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

This is sample excerpt
Meer over
NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

STIKSTOFPLANNEN KABINET

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

Het zal niemand ontgaan zijn dat het kabinet haar stikstofplannen bekend heeft gemaakt en dat de gevolgen voor vooral de landbouwsector groot zullen zijn. Gelet op de grote haast die de regering heeft, is het de vraag in welke mate het beleid nog af te remmen en bij te stellen is. Dat dit nagestreef...
Meer over
STIKSTOFPLANNEN KABINET